Trainingsopbouw

De opbouw van een training verschilt per keer.


Er zijn 12 trainingen per jaar. 11 daarvan worden in Amsterdam gehouden en het seizoen wordt afgesloten in Doornenburg.
Van de 11 trainingen in Amsterdam zijn er 8 algemene trainingen en 3 speciaal aan de jian gewijd.

Algemene training

Er is een afwisselend programma dat per keer iets anders uit kan vallen. Het onderstaande programma is een typisch voorbeeld van een jianfa algemene trainingsdag.

- jian basic cuts en drills om die technieken in de praktijk te brengen.

- michuan jian vorm

- miaodao vorm, drills en applicaties

- dao vorm, drills en applicaties

- speer/stok oefeningen, sparren: speer tegen jian, dao of miao dao

- sparren met de jian in volledige beschermende uitrusting.

Jian training

- jian basic cuts en drills om die technieken in de praktijk te brengen.

- jian toepasingen uit de vorm.

- sparren met en zonder "full gear"

- michuan jian vorm


Locatie Roswaard

Op deze locatie houden we de laatste training van het seizoen in juni. Op deze locatie is het programma wat vrijer van opzet. Omdat we hier ook buiten kunnen trainen is het mogelijk test-cutting en boogschieten in het programma op te nemen.


Vijf Elementen

Het streven is in de training zo veel mogelijk van de vijf elementen van het praktisch zwaardspel aan de orde te laten komen in de training:

  1. Basic cuts
  2. Drills - solo en met twee personen
  3. Vorm -  met jian, sabel of miao dao
  4. Test cutting -  komt hooguit eenmaal per jaar aan bod ivm de locatie
  5. Vrij gevecht - trainen we door licht sparren en sparren met volle bescherming


De vijf elementen van Chinese zwaardvechtkunst